Podczas pierwszych obchodów Międzynarodowego Dnia Dziewcząt UNICEF skoncentrował się na konieczności walki z dziecięcymi małżeństwami, procederem, który jest łamaniem podstawowych praw człowieka i który ma wpływ na każdy aspekt życia młodych dziewcząt.
Największa liczba dziewcząt, które wstępują w związek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia odnotowywana jest w Indiach. Mimo że liczba związków zawieranych przez dzieci maleje (z 54% w latach 1992-1993 do 43% w latach 2007-2008), to jednak zmiana ta jest bardzo powolny. Trzeba podjąć konkretne działania i umożliwić dziewczętom zdobywanie wiedzy i umiejętności, wyposażyć je w środki i wzmocnić ich pozycję, aby same mogły decydować o swojej życiowej drodze.
Dbajmy o nasze dziewczęta, bo są drogocennym skarbem.