Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. JERZEGO CIESIELSKIEGO w MŁAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. JERZEGO CIESIELSKIEGO w MŁAWIE

Szukaj artykułu

Ilość odwiedzin

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Losy absolwentów

Charakterystyka profilu:

 

 Uczeń nabywa m.in. umiejętności:

 • tworzy i administruje strony internetowowe,
 • tworzy, administruje, użytkuje relacyjne bazy danych,
 • programuje aplikacje internetowe,
 • tworzy i administruje systemy zarządzania treścią,
 • projektuje, programuje i testuje zaawansowane aplikacje webowe,
 • projektuje, programuje i testuje aplikacje desktopowe,
 • projektuje, programuje i testuje aplikacje mobilne.

Możliwość podjęcia pracy w:

 • firmach tworzących projekty programistyczne;
 • administracjach rządowych;

Charakterystyka profilu:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest nowym zawodem wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. Jego utworzenie było wynikiem m.in. rekomendacji ze strony pracodawców branży budowlanej, w opinii których rynek budowlany oczekuje coraz wyższej jakości prac wykończeniowych - współczesne trendy na rynku budowlanym opierają się głównie na innowacyjności (nastawienie proekologiczne oraz technologiczne) oraz nowoczesnej jakości stosowanych materiałów i rozwiązań. Stąd, jak podkreślali pracodawcy, niezbędne jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry w tym obszarze i dotychczasowy, zawodowy poziom kształcenia, stał się niewystarczający.

Uczeń nabywa m. in. umiejętności:

 • czytania dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych;
 • obliczania zapotrzebowania materiałowego;
 • wykonywania kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn;
 • określenia i przygotowania materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych;
 • wykonywania robót tapeciarskich, tynkarskich, okładzinowych, posadzkarskich, nanoszenia nowoczesnych powłok malarskich;
 • montażu suchej zabudowy;
 • wykonywania napraw i konserwacji elementów wykończeniowych;
 • nadzorowania, koordynowania oraz oceniania jakości i poprawności wykonanej pracy;
 • wykonywania odbioru robót wykończeniowych.

Możliwość podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych;
 • biurach projektów - jako asystent;
 • organach administracji państwowej i samorządowej
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych;
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami;
 • firmach zajmujących się wykonawstwem robót wykończeniowych: podłogowych, tynkarskich, malarskich i tapeciarskich oraz okładzinowych;
 • własnej firmie budowlanej.

Charakterystyka profilu:

Uczeń nabywa m. in. umiejętności:

 • przeprowadzania analizy marketingowej;
 • zbierania informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań;
 • opracowania informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych;
 • przygotowywania wniosków z programów badań rynkowych;
 • pozyskiwania klientów do współpracy z firmą;
 • uczestniczenia w rozmowach handlowych;
 • tworzenia i prezentacji usług reklamowych.

 

Możliwość podjęcia pracy w:

 • agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations);
 • specjalistycznych agencjach reklamowych ? działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych;
 • biurach ogłoszeń środków masowego przekazu i działach promocji środków masowego przekazu;
 • studiach graficznych i produkcyjnych;
 • działach marketingu przedsiębiorstw.

Charakterystyka profilu:

Uczeń nabywa m.in. umiejętności:

 • wykonywania instalacji elektrycznych;
 • naprawiania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • montażu urządzeń elektrycznych;
 • montażu instalacji automatyki i sterowania;
 • wykonywania sieci elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia;
 • przewidywania zagrożeń występujących w trakcie montażu i eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych oraz skutków nieprawidłowych działań;
 • sporządzania i analizowania kalkulacji finansowych planowanych prac;
 • określania warunków eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • sprawdzania poprawności działania instalacji, układu lub urządzenia elektrycznego po usunięciu uszkodzenia;
 • wykonywania określonych prac związanych z lokalizacją i usunięciem uszkodzenia instalacji, układu lub urządzenia elektrycznego.

Możliwość podjęcia pracy w:

 • firmach energetycznych;
 • elektrowniach;
 • jako elektryk lub elektromechanik w zakładzie lub własnej firmie w kraju i za granicą;
 • samodzielne stanowiska kierownicze na budowach i w zakładach pracy.

Charakterystyka profilu:

Uczeń nabywa m.in. umiejętności:

 • określania aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka;
 • wykonywania wybranych oznaczeń w zakresie specjalistycznym, w szczególności dotyczące gleby powietrza, wody, hałasu, odpadów i promieniowania;
 • przeprowadzania badań technologicznych z zakresu ochrony środowiska;
 • oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia powietrza i ziemi;
 • określania zgodności z normami oczyszczania powietrza, odpadów i ścieków;
 • badania i kontrolowania emisji i imisji zanieczyszczeń,
 • obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury pomiarowej itp.;
 • określania parametrów uzdatniania wody;
 • posługiwanie się w praktyce aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

 

Możliwość podjęcia pracy w:

 • organach administracji państwowej;
 • agendach Unii Europejskiej;
 • komórkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych;
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
 • stacjach uzdatniania wody;
 • oczyszczalniach ścieków;
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji;
 • instytucjach kontroli jakości środowiska;
 • ośrodkach badań i monitorowania środowiska.

Charakterystyka profilu:

Uczeń nabywa m.in. umiejętności:

 • administrowania systemami operacyjnymi Windows i Linux;
 • administrowania sieciami komputerowymi;
 • obsługiwania oprogramowania biurowego;
 • tworzenia programów w językach Turbo Pascal, C++, Java, PHP;
 • tworzenia stron internetowych i grafiki komputerowej;
 • serwisowania sprzętu komputerowego

Możliwość podjęcia pracy w:

 • firmach posiadających sieci komputerowe;
 • serwisie komputerowym;
 • firmach tworzących grafikę komputerową;
 • firmach tworzących programy komputerowe;
 • administracji państwowej i samorządowej.

Za wyborem tego zawodu przemawia fakt, że postęp informatyczny, zwiększająca się liczba zastosowań technologii komputerowej i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie daje gwarancję zatrudnienia.

Charakterystyka profilu:

 

Uczeń nabywa m.in. umiejętności:

 • prowadzenia robót budowlanych;
 • opracowywania dokumentacji budowlanej;
 • kierowania zespołami przy wznoszeniu budowli;
 • sporządzania kosztorysów;
 • sprawowania nadzoru budowlanego;
 • rozpoznawania rodzajów obiektów oraz elementów budowlanych z uwzględnieniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii wykonania;
 • określania zasady wykonywania i organizacji robót remontowych i rozbiórkowych;
 • określania wymagań stawianym budynkom w zakresie bezpieczeństwa;
 • stosowania przepisów prawa budowlanego i prawa pracy;
 • interpretowania wyników badań laboratoryjnych materiałów budowlanych;
 • sporządzania kosztorysów na wykonanie określonych robót.

Możliwość podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych;
 • laboratoriach;
 • państwowym nadzorze budowlanym;
 • administracjach budynków;
 • biurach projektów jako asystent;
 • projektanta we własnej firmie budowlanej.