Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. JERZEGO CIESIELSKIEGO w MŁAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. JERZEGO CIESIELSKIEGO w MŁAWIE

 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania.
 2. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
 3. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
 4. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły.
 5.  Dbanie o dobre imię szkoły.
 6. Podtrzymywanie szkolnych tradycji.
 7. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
 8. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
 9. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Samanta Maćkowska, klasa III TOR - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Patrycja Piasecka, klasa II TR - Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

Natalia Malikowska, klasa III TB - Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Agnieszka Rutecka

 

Zadania do realizacji przez Samorząd Uczniowski:

 1. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 2. Ustalenie zadań do realizacji przez Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022.
 3. Wykonanie gazetki z aktualnymi danymi samorządu.
 4. Przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 5. Zorganizowanie:
 • Dnia Chłopaka,
 • Akcji świadomości cukrzycy,
 • Mikołajek,
 • Walentynek,
 • Dnia Kobiet
 • I Dnia Wiosny
 1. Zorganizowanie konkursu na najwyższą frekwencję w szkole.
 2.  „Pamiętamy o zmarłych” – zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli.
 3. Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego za I okres.
 4. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.
 5. Opiniowanie dokumentów szkolnych.
 6. Dbanie o czystość i porządek w szkole.
 7. Czuwanie nad prawidłowym przeprowadzaniem sprawdzianów i prac klasowych - przestrzeganie WZO. 
 8. Wykonanie gazetek okolicznościowych w gablotach SU zgodnie z kalendarzem na rok szkolny 2021/2022.
 9. Współpraca z samorządami klasowymi.
 10. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły.
 11. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2021/2022.
 • przedstawienie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym,
 • przygotowanie sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego.