Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. JERZEGO CIESIELSKIEGO w MŁAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. JERZEGO CIESIELSKIEGO w MŁAWIE

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2023/2024

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  NR 1  W  MŁAWIE

I półrocze

od 01.09.2023 r. do 12.01.2024 r.

04.09.2023 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

14.09.2023 r.

Rada Pedagogiczna – przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły, planów pracy zespołów statutowych i zadaniowych na rok szkolny 2023/2024

19.09.2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I i V

28.09.2023 r.

Rada Pedagogiczna – przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024

02.10. – 27.10.2023 r.

Praktyka zawodowa dla uczniów klas III TP, III TIb , III TB

06.10. 2023 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych wynikający z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

06.10.2023 r.

Święto Szkoły – Uroczyste obchody 10 rocznicy nadania Szkole imienia Jerzego Ciesielskiego

06.10.2023 r.

Akademia szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej i

ślubowanie uczniów klas I

10.10.2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas II, III i IV

19.10.2023 r.

Dzień skupienia Maturzystów

11.10.2023 r.

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa.

Tematyka: Ocenianie wewnątrzszkolne zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi. Prawidłowe stosowanie wymagań edukacyjnych w procesie oceniania postępów uczniów w nauce.

01.11.2023 r.

Wszystkich Świętych

02.11. – 03.11.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych wynikające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

06.11. – 01.12.2023 r.

Praktyka zawodowa dla uczniów klas III TIa, III TR

09.11.2023 r.

Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminów zewnętrznych za rok szkolny 2022/2023

11.11.2023 r.

Narodowe Święto Niepodległości

28.11.2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – V.

Dzień otwarty szkoły

23.12. – 31.12.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2024 r.

Nowy Rok

05.01.2024 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze

roku szkolnego 2023/2024

06.01.2024 r.

Święto Trzech Króli

09.01. – 20.01.2024 r.

Egzaminy zawodowe – sesja zimowa

09.01.2024 r.

Rada Pedagogiczna – rada klasyfikacyjna – podsumowanie wyników nauczania za I półrocze roku szkolnego 2023/2024

12.01.2024 r.

Koniec I półrocza roku szkolnego 2023/2024

13.01. -28.01.2024 r.

Ferie zimowe

II półrocze

od 29.01.2024 r. do 21.06.2024 r.

29.01.2024 r.

Początek II półrocza roku szkolnego 2023/2024

29.01. – 02.02.2024 r.

Zebrania komisji statutowych i zespołów zadaniowych

30.01.2024 r.

Śródroczne zebrania z rodzicami uczniów klas I – V.

Dzień otwarty szkoły.

08.02.2024 r.

Rada Pedagogiczna – podsumowanie pracy szkoły za I półrocze

roku szkolnego 2023/2024

Marzec 2024 r.

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa

Tematyka: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli.

19.03.2024 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas V.

Dzień otwarty szkoły

Marzec 2024 r.

Rekolekcje Wielkopostne

28.03. – 02.04.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

05.04.2024 r.

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen rocznych w klasach V technikum i poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

16.04.2024 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – IV.

Dzień otwarty szkoły.

19.04.2024 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach V technikum.

23.04.2024 r.

Rada Pedagogiczna – rada klasyfikacyjna – podsumowanie wyników nauczania w klasach V technikum w roku szkolnym 2023/2024

26.04.2024 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

dla klas V Technikum Nr 1

01.05.2024 r.

Święto Pracy

02.05.2024 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych wynikający z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

02.05. – 31.05.2024 r.

Praktyka zawodowa dla uczniów klas IV TB, IV TE, IV TI i IV TR

03.05.2024 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

06.05. – 10.05.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych wynikające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

07.05. – 24.05.2024 r.

Egzaminy maturalne – sesja główna

27.05. – 29.05.2024 r.

Zebrania komisji statutowych i zespołów zadaniowych

29.05.2024 r.

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen rocznych

w klasach I – IV i poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły

30.05.2024 r.

Boże Ciało

31.05.2024 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych wynikający z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

03.06. – 19.06.2024 r.

Egzaminy zawodowe – sesja letnia

14.06.2024 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I – IV

18.06.2024 r.

Rada Pedagogiczna – rada klasyfikacyjna – podsumowanie wyników nauczania w klasach I – IV w roku szkolnym 2023/2024

20.06.2024 r.

Rada Pedagogiczna – podsumowanie pracy szkoły

za rok szkolny 2023/2024

21.06.2024 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

do 26.06.2024 r.

Zamknięcie dokumentacji wychowawcy klasy/nauczyciela

za rok szkolny 2023/2024

22.06. – 31.08.2024 r.

Ferie letnie