Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. JERZEGO CIESIELSKIEGO w MŁAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. JERZEGO CIESIELSKIEGO w MŁAWIE

Nasz Patron

Szukaj artykułu

Ilość odwiedzin

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Losy absolwentów

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji styczeń-luty 2021 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty.

 

Wykaz przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. – Formuła 2012

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin

1. B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki od-nawialnej kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

2. B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej x

3. E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami x

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą progra-mową kształcenia w zawodzie z 2017 r. – Formuła 2017

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin

1. AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej x

2. BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, tem-perówka

3. EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych x

4. EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych kalkulator prosty*

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z dn. 10 grudnia 2020r.